Kroniske sygdomme

Patienter med nedennævnte kroniske sygdomme følges med  kontroller på klinikken.

Sukkersyge (diabetes II):

Kontrol ved sygeplejerske hver  3., 4. eller 6. måned.

1 gang årligt- gerne i fødselsdagsmåneden- laves årskontrol , hvor klinikpersonalet tager blodprøver, ekg og urinundersøgelse . Der skal samtidig bookes en tid til opfølgning ved læge.

Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

Diabetes

Diabetesforeningen

Hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og kolesterol:

Kontrol ved klinikpersonale hver 3. eller 6 måned.

1 gang årligt- gerne i fødselsdagsmåneden- laves årskontrol , hvor klinikpersonalet tager blodprøver, ekg og urinundersøgelse . Der skal samtidig bookes en tid til opfølgning ved læge.

Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

Hjertekarsygdom

KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og astma:

Lungefunktionsundersøgelse 1 gang årligt ved klinikpersonale og opfølgning ved læge.

Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

KOL

Astma

Knogleskørhed (osteoporose):

Årlig kontrol med blodprøver ved klinikpersonale og opfølgning ved læge.

Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

Osteoporose

Stofskiftelidelser:

Blodprøver ved klinikpersonalet hver 3. eller 6. måned.

Årlig kontrol ved læge.

Du bedes medbringe AL den medicin, du har hjemme ( også evt. naturpræparater) til årskontrollen.

Stofskiftelidelser:

 

Vi tilstræber at give ny tid med fra gang til gang, men for patienter der kun ses 1 gang årlig, bedes selv bestille tid.