Kørekortattest

Kørekortattest hos lægen

Fra d. 1. juli 2017 er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet.

Folketinget har besluttet, at kørekort til bil og motorcykel ikke skal udløbe grundet bilistens alder. Det betyder også, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekort. De nye regler gælder dog ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder.

Fornyelse uden lægeattest:

Udløbsdatoen på kørekort afhænger af, hvornår kørekortet er erhvervet. For nogle bilister gælder kørekortet til de er 70 år, og for bilister med nyere kørekort er kørekortet gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen. Uanset hvilket udløbsdato, der står på kortet i dag, skal du fra 1. juli forny kørekortet administrativt, når det udløber. Det vil sige, at kørekortet blot skal fornys ved Borgerservice. Et kørekort fornys for 15 år ad gangen uanset bilistens alder.

Krav til lægen:

Læger har allerede i dag pligt til at reagere, hvis en person ikke længere er egnet til at have kørekort. Myndighederne vil overfor lægerne understrege pligten om anvendelsen af lægeligt kørselsforbud og indberetningspligt i tilfælde af, at en ældre er til fare for sig selv eller andre.

Når du bestiller tid til kørekortattest hos lægen:

Du bedes gøre opmærksom på, at det drejer sig om kørekortattest.

Attesten får du udleveret her hos os. Du skal selv udfylde forsiden, resten udfyldes af lægen.

Husk:

  • Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, bedes dette medbragt, linser skal tages ud.
  • Det koster 400,- (kontant eller MobilePay)
  • Mød gerne ca. 10 min. før tid, da du bedes udfylde s. 1 af attesten inden konsultationen hos lægen. Fås hos sekretæren.

Den lukkede kuvert med udfyldt lægeattest skal afleveres på Borgerservice i Holstebro.

Lægeattesten må højst være 3 måneder gammel.