Urinprøve

Manneken PisHar du mistanke om urinvejsinfektion/ blærebetændelse?

Kontakt sekretæren mhp. at få en tid til urinundersøgelse herfor.

Urinen bedes ladt i urinbæger i konsultationen, da frisk urin er bedst egnet til undersøgelse.

Lades urinen hjemme- SKAL det være i et dertil egnet uringlas.

Du bedes udfylde en lap papir ved hver urinundersøgelse, den ligger på toilettet eller du får den af den behandler, der har sendt dig til urinprøve.

Vores klinikpersonale vil i første omgang kontrollere urinen og tage en samtale med dig om symptomerne og evt. behandlingsmuligheder.