Priser

Kørekortattest: 400,-

Se i øvrigt fanebladet Kørekort

 

Influenzavaccination, egen betalere 200,-

Se regler for gratis vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/vaccination/influenzavaccination

 

Medicintilskudsansøgning 250,-

Ansøgningsskema til parkeringskort for personer med handicap (invalideskilt)  250,-

http://www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort/

 

Rejsevaccination:

1. konsultation: 300,- + vaccinens pris

2. og 3. konsultation: 150,- + vaccinens pris

Se i øvrigt under fanebladet Rejsevaccination