Hvem er vi ?

Kompagniskabspraksis.
Praksis varetager uddannelse af yngre læger. Vi har tilknyttet en eller flere uddannelseslæger, som alle behandler patienter selvstændigt, men naturligvis under vejledning af klinikkens faste læger. Vejledningen er tilpasset den enkelte uddannelseslæge.

Der er 3 forskellige typer af uddannelseslæger.

1: KBU-læger. 6 måneders ansættelse. Disse har typisk efter endt uddannelse på universitet arbejdet 6 måneder på en sygehusafdeling inden de starter i praksis.

2: Intro læger, overvejer om de skal fortsætte som læger i praksis. Ansat 6-12 måneder, typisk 1-2 års tidligere erfaring som læge.

3: Hoveduddannelses(HU)læger. Disse har valgt at uddanne sig til speciallæge i almen medicin for at blive ved med være praktiserende læger. Ansættelsesforløbet tager i alt 4½ år. De er ansat i halv og helårlige forløb og kan enten være tilknyttet mens de arbejder på sygehus, eller kun arbejde i klinikken. De vil typisk have mellem arbejdet 3-6 år som læge, når du møder dem.
Praksis er lukket for tilgang af nye patienter.